Изложба на Рафаел Мадави и Датим Димов

Жанр: живопис

Живописни работи върху платно и хартия на художниците Рафаел Мадави и Датим Димов запълват стените на Галерия 88 Камен Попов (на Горски пътник 25) до края на месеца. И двамата автори представят абстрактни творби: при Мадави водеща е подчертано експресивната линия и интуитивното разпределение на живописните петна и форми, а в работите на Димов композицията и пластичният език са подчинени на постоянно структуриране на пространството с ясна линия и фино разпределение на детайлите, съотношенията и формата. Характерно за последния е и виртуозното разпределение на плътността на мазката, в която се синтезират изчистени символи и знаци, плод на дългогодишно и последователно изследване.

Програма

09 март 2023 - 30 април 2023 - Галерия 88