Концепцията на този пленер е обвързана с философията на Халил Джубран, по специално със сентенцията му от едноименното издание Пясък и пяна. Художниците се фокусират върху „ненужните“, изхвърлените, маргинализирани предмети, които нямат утилитарно приложение, но са открити и „разпознати“ като важни за процеса на правене на художествена творба. Участници в пленера са доц. д-р Анна Цоловска, доц. д-р Ана Милованович (Белградски университет), проф. д-р Бисера Вълева, гл. ас. д-р Венцислава Стоянова, докторант Виолета Апостолова, ас. д-р Красимира Дренска, докторант Марина Александрова, проф. д-р Орлин Дворянов, ас. д-р Цвета Петрова.