Изложба скулптура

Жанр: скулптура

Във фокуса на настоящата изложба попада творчеството на Васка Емануилова от плодотворния период непосредствено след 50-те. По онова време я вълнуват теми от интимното пространство (майчинството, присъствието на жената и светът на детските фантазии) наред с практиката ѝ в монументалната скулптура, където успешно съчетава плакатността и декларативната фронталност с динамиката на разказа. Според скулпторката фигуралната композиция е най-подходящият израз на новото изкуство, осмислящо своята социално-обществена отговорност. Въпреки това тя е и един от активните радетели за разчупване на традиционните схеми. Основен ориентир в експериментите ѝ между интимното и официалното функциониране на образа е хармонията между индивидуалното и универсалното.

Програма

08 ноември 2023 - 11 февруари 2024 - Васка Емануилова