Облакът е център на настоящата експозиция заради двойственото значение, което придоби в последните години на дигитално развитие. От една страна, не е нищо повече от фон на безгрижен летен ден, но от друга, е основата на необятна мрежа за съхранение на информация.

Проектът представя ежедневни задачи, които се извършват с помощта на cloud-а: правенето и изпащането на снимки, видеоклипове или имейли. Когато артистката предприеме подобно действие на смартфона си, в изложбеното пространство се образува облак от водна пара. По този начин дигиталният облак получава физическо отражение.

Изкуствено създаденият облак в помещението постепенно увеличава съдържанието на влага във въздуха, като в ролята на хигрометър наблюдаваме залепени по стените човешки коси, които реагират на променящия се климат.

В рамките на изложбата разглеждаме и фотосерията Seeing clouds from both sides, която ни показва облаци, заснети отдолу и същевременно със сателитна камера отгоре. Фокусът е поставен върху техническата достъпност на природните явления, която за миг позволява двата обектива да се вгледат един в друг.