Изложбата представя най-значимите писарски средища от ХV до XVIII век и образци от ръкописните школи, копирани върху винил: етрополската школа с Требник на йеромонах Даниил; карловско-аджарската школа с Пентикостар на поп Йовко и Октоих на Станко Граматик; кукленската школа със Служебен миней за месец юни на Кръстьо Граматик; котленската школа с Котленски сборник, Сборник от слова на Йосиф Брадати от Рилската школа. Освен тях, изложбата съдържа още много образци на писари и калиграфи от тези школи.