Името ѝ е "термин" от фитнеса – така уредите приканват да избереш програма за тренировката си. В работата на Калин обаче изразът е метафора за днешния свят, който живее на автоматизиран режим, както и портрет на големия град, пулсиращ от светещи реклами, празни неонови офиси и нощни места за забавление. Инсталацията включва три големи екрана, на които гледаме синхронизиран видео материал от такива мигащи точки, озвучен от Ангел Симитчиев.