Озаглавена е Дюрер срещу дюнер и съдържа серия дигитално обработени репродукции на знакови произведения на Дюрер – графики, рисунки и живопис, в които Кокимото съчетава класическата с популярната култура. Посредством намесата си в графичните творби на Дюрер, авторът създава нова идентичност и визуално позициониране на произведенията на художника в настоящето, с ясното съзнание, че този акт ще предизвика конвенционалните подходи на зрителя към класическия творец от една страна и съвременния от друга. Основната идея е да се обясни глобално объркване и промяна по отношение възприемането на изобразителното изкуство днес. Много фактори от близкото минало досега, както и популяризирането на съвременното изкуство, са причина за това объркване и загубата на връзка с изкуството на големите майстори. Проектът Дюрер срещу дюнер се гради на съпоставката и съжителството между производителното и консуматорското общество, той е метафоричен сблъсък между два свята, игра на изразния език и визуална импровизация. Своевременната колаборация между Кокимото и Дюрер не е случайна. Освен най-добрият майстор на гравюри в света, Дюрер изобретява артистичния портрет. Дюрер превръща себе си в звезда, в собствените си творби, а освен в собствените си произведения Кокимото превръща себе си в звезда и в тези на Дюрер. А идеята на проекта Кокимото обобщава така – "Надявам се тази нова, реализирана моя цел, да доведе до по-здравословни разговори и отношение към изкуството – от възвишеното до нелепото – но също така и до по-голямото му разбиране и приемане от онези, които не винаги могат да го изпитат. Това е най-важната работа, която можем да свършим."