Заиграването с парадокса, който е толкова често срещан в живота ни, е типично при Камен Стоянов. Чрез своя „интелектуален, ненатрапчив и в същото време достатъчно остър, конкретен и визуално „стряскащ“ език” художникът създава художествени метафори от абсурдните обстоятелства или обекти от ежедневието ни, в което до голяма степен се крият значенията на неговото изкуство.
В цикъла от филм и три фотографии – Фантазията е по-важна, Стоянов разработва фикция около три безумно изглеждащи къщи за гости в полу-обезлюденото село Марчево. По думите на Борис Костадинов авторът „разглежда някакви форми на въображение, което е впрегнато в идеята за разработване на бизнес модели. Популярното публично изкуство, което бива използвано за атракция, която да привлича клиенти.”
Обектът-фотография Удивителен знак, който дава и името на изложбата, трансформира една самодейна градска намеса на неизвестен човек, сковал уличен знак от подръчни материали, за да се обозначи шахта, на която е открадната решетката. Стоянов използва фотографията на този обект, за да направи един вид негово копие, в което обаче се съдържа образа на оригинала.

 
Вернисаж: 11 януари, 16:00 – 20:30