Керамиката и нейната субстанция, наречена някога „пластична праматерия“, са неподвластно на времето олицетворение на паметта и същевременно същности с много лица. Веществените понятия, свързани с този материал, имат женска конотация и са романтичен символ на променливите идентичности, които са част от ежедневието и интимния свят. Настоящата експозиция предлага интроспективно-ретроспективен поглед към керамиката. Авторите изследват субстанциите, връзките между тях, техните качества, необходимите причини за възникване на отношения и следствията от взаимодействието им в един съвместен процес.