Кирил Иванов завършва СХУ за сценични кадри в Пловдив със специалност Театрална живопис и бутафория. Обучението си продължава в АМТИИ Пловдив, където се дипломира в специалностите Църковна живопис ( 2005) и Живопис (2008). Носител е на Първа награда от Пленер Пловдив (2011), както и на Наградата на Фондация Атанас Кръстев – Начо Културата през 2005..
Работи основно маслена живопис, изявява се и като автор на икони.