Непоказваните до този момент пред широка публика картини отразяват творческите търсения и похвати на най-добрите майстори на четката в настоящия момент, надхвърляйки условностите и ограниченията на понятието „тематична сбирка“. Жанровете и стиловете в изложбата преливат от фолклорните мотиви, превъплътени с лично авторово усещане, през играещата с въображението мистика на символизма, до свободата в експресията и абстракцията.