Сюжетите в картините на художничката се разгръщат около моменти от детската игра. Фигурите са поставени в полуабстрактна среда, сякаш изрязани и колажирани върху плоско, едноцветно пространство. Героите нямат лица, а образите им са размити и откъслечни – похват, който създава усещане за състояние на сън или спомен. Подходът в работите на Марк Бойчев пък е съобразен с качествата на всеки един от материалите, които ползва. Авторът търси теми и вдъхновение както в метала с неговата характерна острота, така и в топлината и мекотата на дървото и керамиката.