Кръговрат

Жанр: живопис

Първата самостоятелна изложба на Боряна Симеонова включва платна живопис, предимно пейзажи, които тя е създавала през последните две години. Обединила ги е под мотото Кръговрат, като мотивира избора на тема на своя проект така: “Това е един поглед, миг отделен, изваден от общата картина на природата, която е съвършена и е в постоянно движение и кръговрат. Тя се променя непрекъснато, и запазва хармонията в себе си – да бъде абсолют, да бъде създател на самата себе си. Символ на „завършен безкрай“, каквото е морето. Пейзажите ми са рисувани по бреговете на Северното Черноморие, основно в Тюленово – ключово място за българските маринисти.”

Всички картини са пленерни, акрил върху платно, с изключение на един автопортрет и две творби с маслен пастел, създадени по картини на Георги Велчев. Авторката признава, че е получила импулс да рисува по произведенията на класика маринист от заниманията с децата, които са посещавали художествения музей през това лято като част от Образователната програма на Градската художествена галерия – Варна.

Програма

16 ноември 2023 - 11 декември 2023 - Художествен музей Георги Велчев