С думите на Светлана Куюмджиева посрещаме Втренчени образи – първата самостоятелна изложба в Пловдив на художника изследовател, чиято работа обхваща разнообразни медии, включително видео, фотография, живопис и текст. Той поставя под въпрос границите между реалността и фикцията, като същевременно изследва разнообразните преходи и напрежения между глобализирания свят, доминиран от огромното многообразие от символични изображения, и неговите материални основи в технологичния, физически и човешки "хардуер".

Откриване: 5 април, 18:30