Автори на заглавното изображение: Катя Чаушева, Асен Кръстенов