"Крехко разрушаване на материалите" е технически термин, който се прилага за материали като стъкло, метал и дърво, и изследва зараждането на пукнатини, образувани под въздействието на вътрешни и външни сили. Изграждането е съпроводено с разрушаване – за да имаш, трябва да отнемеш, за да изградиш, трябва да разрушиш и да преоформяш материята. Да й се опълчиш, но с внимание и уважение.“