Вдъхновена е от търсенията на френските импресионисти, немския експресионизъм от началото на миналия век и руската класическа живопис. Живописта на Криста Кирова е различна, емоционална, наситена с цвят и форми. В нея има живот и пространство. Изпълнена е с герои, всеки от които разказва история.