Нека не звучи обаче, че тя е без опит в реденето на живопис – от няколко години Кристина живее в Париж, където участва в изложби и конкурси. До там стига първо с план да учи (една от шестте години прекарва в академията в Щутгарт), а остава заради възможността да е в един от важните центрове на съвременното изкуство.
През последните години на платната често пренася образа на скъпоценни камъни, защото цветовете им "привличат вниманието ми чрез визуалния си аспект, но представляват най-вече синтез на това, което искам да изразя. Избрах този мотив, тъй като той ми позволява да играя по някакъв начин с абстрактния, почти неестествен облик на представените елементи."