"Всеки екслибрис е отделна история за човека, указан с име и фамилия. Той е част от общуването с книгата като цялостно емоционално и естетическо преживяване", казва и Сузана Каранфилова, която курира изложбата. В нея виждаме част от общо 1400 малоформатни екслибриса и възпоменателни графики, създадени от Бак, а зад хилядите щрихи на всяка от работите четем и метафорични диалози между техния автор и притежателя на книгата.