И в живота, и в работата си не се носят по течението. Отказват например лекомислено да консумират храна или да се вписват в традиционния образ на жената, налаган от обществото, и не приемат етикета анорексички, макар действително да са страдали от хранително разстройство. Като част от идентична двойка често изследват въпроса за индивидуалността и нейното запазване в един свят, движен от мода и реклами, бомбардиращи ни с изкривени модели за подражание. Тук доопознаваме мирогледа на двете Раевен с видеото Goodly Creatures и последната им триканална видеоинсталация Wild Zone 3, които разглеждат още по-актуална тема: тази за човека, носещ белезите и на двата пола.