Авторите, работещи в сферата на живописта, фотографията и инсталацията, интерпретират темата Линия 7. Автобусите с № 7 прекосяват целия град, предоставяйки на художниците както делнични сюжети, така и творчески асоциации. От друга страна числото седем има символичен характер от праисторическите времена и би могло да се отнесе до редица исторически, митични и нумерологични трактовки.