Художниците Иво Бистрички, Илиана Манукова, Красимир Русев и Симеон Стоилов субективно интерпретират темата и показват своите гледни точки пред зрителя.