Любен Пашкулски е запечатал в творбите си толкова притегателни женски лица – събирателен образ на красотата, според неговата мярка за красиво. Той не търси класическия образ, а излъчването. Силата на въздействието на всяко лице е съсредоточена в погледа. Неговите акварели не са просто портрети на жени – а състояния, чувства, емоции, характери, създадени от вдъхновената му четка и нежната палитра на акварела. Точно тази въздушна техника може да предаде нюансите на настроенията, уловими във всеки образ.