Фотографският процес цианотипия произлиза още от XIX век, като поначало се използва за отпечатване на градоустройствени карти. Благодарение на нанесените върху хартия емулсии става възможно отпечатването на обекти и негативи.
Произведенията, създадени съвместно с екипа на Sito Studio в рамките на серия от творчески работилници, са изпълнени именно в тази техника. Като продължение на артистичните ателиета, децата получават черно-бели фотоапарати за еднократна употреба, с които впоследствие заснемат своето ежедневие. Получените фотографии също са част от настоящата експозиция.
Магията цианотипия акцентира върху детския поглед върху света и доказва, че произходът играе далеч по-незначителна роля. Откриваме, че независимо откъде идват, всички деца споделят сходно светоусещане и имат еднаква нужда от подкрепа.
На 30 юни се провежда още един уъркшоп, целящ да запознае младата публика с конкретната фотографска техника.