Мълчанието говори

Жанр: графика

Галерия ГрафикАрт ни запознава с творбите на сръбските артистки Милена Максимович-Ковачевич и Симонида Радонич, които за първи път имат възможността да покажат своите графики на българската артистична сцена в изложбата Silent Talks („Мълчанието говори“).

Творчеството и на двете дами изследва човешката природа и многопластовите човешки отношения, като поставя жената в центъра. Темите за връзката между тяло-душа, мъж-жена, външен и вътрешен свят са на фокус в творбите и на двете артистки, но са разгледани в две много различни една от друга насоки. Максимович акцентира върху човешката дуалност и това как хората си взаимодействат, докато творбите на Радович разглеждат тишината, която често избягваме в нашето ежедневие. Именно този  сблъсък между двете ражда идеята за Silent Talks.

Чрез богатата палитра от графични способи на акватинтата, сухата игла, молива и китайските колажи Милена и Симонида превръщат изложбата в психологически разговор за човешката душевност.

Програма

08 март 2023 - 06 април 2023 - ГрафикАрт