Изложбата й Kunst – art, която ще можем да разгледаме от 6 до 20 април в ГХГ Борис Георгиев, представлява експериментална анимация, включваща разговори с реални хора по теми, свързани с изкуство, философия, активизъм и околна среда. Хибрид между документален филм и документална анимация, ситком и шоу програма, сред целите на проекта е да има и образователен характер. В анимацията ще гостуват артисти и хора от различни сфери. Проектът проследява ежедневието на момиченце (Мина), което живее в малък град с население с интереси извън изкуството и иска да бъде съвременен артист. Мина търси знания и информация за историята на изкуството онлайн, и прекарва дните си в размишление над фундаментални въпроси за състоянието, в което се намира то днес. Целта на проекта е чрез употребата на мейнстрийм медиум да се изградят връзки с нови аудитории, като се провокира разговор за по-задълбочено и ефективно разбиране на историята на съвременното изкуство и процесите, които протичат в него.
Проектът Kunst – art е сред петте селектирани чрез конкурс нови проекти на млади дигитални артисти в платформата Стойност-Ценност (E-valuation) на ДА Лаб с куратори Венелин Шурелов, Антони Райжеков и Галина Димитрова-Димова.