Идете с дебела кожа, ако смятате пътуването за най-важния си интерес: тази експозиция, както пише Джеф Дайър, осъжда туризма като "поход на глупостта". Е, вие имате право на своя.