Освен това е продуктивен – ето, само март е, а вече прави (най-малко) трета изложба за годината. Под заглавието Непредвидено в ИСИ гледаме "очарователни обекти, повечето от които трудно се назовават" – същества от цветен плюш, понякога обвити в стегнати превръзки, друг път с пораснали от телата им кранове, дръжки, циферблати или допълнителни глави. Целта е едновременно да приличат на играчки, носейки умиляващи асоциации с детството, но и да са толкова неопределими, странни или даже заплашителни, че да ни хвърлят в дълбокото на собствените ни интерпретации.