Механиста: 8 портрета на киборги е кибер-феминистки манифест, представящ идеята за Аза заедно с всички негови характеристики като пол, раса, вид, етнос, националност и класова принадлежност като хибридно и пластично понятие, обусловено от нашето постоянно променящо се взаимоотношение с обкръжаващата среда, животните и машините. Портретите са вдъхновени от исторически и съвременни полудокументални и полуфантастични образи, съпроводени от текстове, датиращи от древността до днес.