Линии в 8МИН е един от тях: тя снима архитектура и тела, а после поставя кадрите един до друг, за да направи паралел между геометрията на града и човешката форма. Така всъщност фотографката пита "кое наричаме градска среда: фон с нас или пък без нас".