В пленера взимат участие петима творци от Австрия: Емеренция Хетеси, Хюсеин Ъшък, Дерия Гюлчере, Тереза Шулмайстер и Соня Шерцер. От българска страна се включват пловдивските художници Мария Катилева, Милена Китипова, Даниела Маркова, Станислав Тодоров,  Сашо Карапеев и Ангел Китипов.