Традициите се разширяват и обновяват, като наред със старите техники като офорт, литография, суха игла, мецотинто, акватинта, гравюра върху дърво, във всяко издание се включват рисунки с акварел, туш, молив, сангин. Отдава се внимание и на съвременните и електронни технологии, навлизащи в изкуството с представянето на анимирани интерпретации по графики, дигитална графика.