Сътворени с размах и увереност, платната на Милена представят реални и въображаеми градове – такива, каквито биха били те, ако можеше тя да ги създаде.

Откриване: 14 декември, 17:30