Повече от петдесет години тя рисува неуморно, откривайки вдъхновение в архитектурата и улиците на големи и малки градове, в скътаните подбалкански села, старите църкви и рибарските хижи. Избраните пейзажи, които гледаме в тази експозиция, изобразяват неуморното движение на авторката в търсене на сюжети, а смесицата от цветове и форми ни предават емоциите ѝ, които „продължават да трептят“ през времето и пространството.