Начинаещи в модерното изкуство

Изложбата, която ще остане в пространството на галерия Дебют до края на май, представя творби на дванадесетокласници от НУИИ Илия Петров, специализиращи в графичното изкуство. Предложените работи са вдъхновени от техниката ready-made, отразяваща първите опити за концептуалното изкуство през ХХ век посредством промяната на значението на показания предмет. В известен смисъл настоящите творби разширяват дефиницията на термина, защото обектът невинаги присъства или е в първоначалното си състояние, но процесът на търсене на индивидуалния език на младите автори играе роля на обединяващо звено в идейно отношение.

Програма

16 май 2023 - 30 май 2023 - Дебют