Nature Morte

Жанр: фотографии, проекти, инсталация

Мултимедиен проект с фокус върху инфраструктурата на мини Марица-Изток, включващ фотография, видео, оперативни изображения от публични данни и отпечатан триизмерен модел се настанява в галерийното пространство на Гьоте-институт до края на юли. Проектът, чийто автор е преводачът и визуален артист Никола Стоянов, поставя въпроса за геофилософията на терена на Източномаришкия въглищен басейн и неговата експлоа-тация. Инсталацията със заглавие Nature Morte работи и с темата за публичността, засягайки въпроси, свързани с енергетиката, икономиката, социалния ефект и екологичното въздействие.

Програма

22 юни 2023 - 30 юли 2023 - Гьоте-институт


Може също да ти хареса