Изложбата е естествено продължение на изследванията на автора върху темите за брега, петте елемента, гората и стихиите. Непреднамерено и спонтанно той изучава и пресъздава взаимодействието между вода, метал, пигменти и огън върху хартия, която запечатва следи от комуникацията на елементите, запазвайки духа и тяхната енергия. Абстрактните творби на художника са резултат това дълготрайно проучване, в резултат на което те придобиват обем и текстура с акцент върху природата. Димитър Труканов – Трукан работи и в областта на видео изкуството.