Невидими граници

Жанр: фотографии

Гръцкият куратор Ираклис Папайоану гостува в София, за да представи изложбата „Невидими граници“ на Янис Пантелидис. Тя включва три серии на фотографа, обединени от темата за невидимите граници.

Фотографията предлага своеобразен продължаващ дискурс за границите – рамката определя кои теми са включени или изключени, което често е решаващо за визуалната информация и мирогледа, които достигат до нас чрез кадъра. Като представител на новото поколение гръцки пейзажни фотографи Янис Пантелидис вече петнадесет години разглежда темата за границите, превръщайки ги в свой невидим обект. В серията „Нищо лично“ (2010­–2015) той броди из покрайнините на Солун и обрисува зоната, където градът започва да изчезва, както и различните функции на земите в нея. Във втората си серия „Неутрална зона“ (2016–2018) той обхожда периметъра на осемнадесет гръцки затвора, със специално разрешение от Гръцкото министерство на правосъдието, и документира фрагменти от конкретното място, където свободата и нейното отсъствие се срещат мълчаливо от двете страни на твърдо очертана линия. В третата си серия „Гранични линии“ (2018–2024), авторът разглежда географските граници, които делят съседни държави, като изследва различни райони в северните територии на Гърция.

Какъв е пейзажът на местата, където свършва националният суверенитет? Осезаем ли е преходът при преминаването на често невидимата граница? Пейзажната фотография на Пантелидис изглежда тиха, но носи жизненоважна тежест. Той винаги организира своите фотографски сесии при облачно небе, с което избягва острите сенки и позволява плавен прочит на фините детайли.  Това предлага на зрителя умело изградени документи, чрез които да изследва концептуалните, социалните и политическите аспекти на по-общата идея за границата и нейните осезаеми или неосезаеми последствия. Оригиналният подход на Пантелидис разглежда границите в рамките на други разделителни линии, и ни подтиква да се замислим върху различните форми на невидими граници ­– особено в настоящия исторически момент, в който сме дълбоко потопени в една смътно глобализирана и изцяло дигитална епоха.
– Ираклис Папайоану

Откриване и тур в изложбата: 25юни, 18:30 ч. в присъствието на Янис Пантелидис и Ираклис Папайоану

Програма

25 юни 2024 - 23 юли 2024 - Синтезис