Никола Терзиев търси със скулптурата си родното – повлиян е например от образите на Йовков, но също и от Древен Египет и праисторията.

Иван Кънчев е пионер в проучването, разработването и представянето на керамика и за незрящи хора. Той прави редица изследвания в тази нова област, публикува и книги по нея.