Николай Изварин (1928-1996) притежава темперамента на колорист. Той е открил изразителността на цвета и го използва по смел и символичен начин, което придава изключителна експресивност на картините му, изпълнени в акварелната техника ала прима. Визуалните образи в неговото изкуство сякаш преодоляват физическата тежест на формата и оставят като внушение една категорична експлицитност.