Експозицията включва най-новите рисунки на художника, показващи интереса му към пресичането на жанрове, стилове и епохи, както и дългосрочния проект Посещение в ателието, който той развива в дигиталната триизмерна реалност от няколко години. Заинтригуван от динамиката между дигиталната и традиционната скулптура и техните възможности и недостатъци, артистът активно се занимава с проблема за преливането между двете. Специфична характеристика на този многогодишен проект е отношението към мащабите, пространството и монументалното присъствие на текста.