Впрочем дотогава писането е другото му основно занимание – става автор включително и на роман, заради който го отлъчват от църквата, въпреки дипломата му от Семинарията. Поне професионално обаче омразата едва ли е така огромна, след като Райнов е смятан за един от най-добрите ни модернисти, освен че става професор в Академията и председател на Съюза на българските художници. Нататък слива двата си занаята в едно, като пише първата тукашна история на изкуството. В изложбата му сега има над 120 негови картини, текстове и илюстрации, а програмата включва също филми, лекции и конференции за автора (за детайлите надникнете на sghg.bg).