Николина Енчева е от първия випуск дипломници в специалност Живопис на НХА-Филиал Бургас. Тази нейна дебютна изложба в галерия Неси, съвсем закономерно и естествено е продължение на дипломния й проект озаглавен Местата които споделяхме. През погледа на Николина, морето и гледките от Бургас са по-цветни, изпълнени със светлина и особена атмосфера. Морската градина, ежедневните маршрути и улици познати на всички, уловени в отсъствието на човека, в онази пауза, в онзи точно момент който ни кара да преживяваме емоцията на местата сами със себе си, необезпокоявани от другите.