Платната на Владимирова се отличават с експресивна цветна структура и силно абстрактна изразност. Изградени от едри мазки боя, петната и фигурите по-скоро пресъздават състояние, отколкото да разказват история. Въпреки това те силно вълнуват наблюдателя със специфичния си колорит, майсторската живопис и ритъма във формообразуването.
Настоящата изложба в Шипка 6 събира на едно място рисунки и картини от няколко цикъла, по които художничката работи в последните 10 години.