No Territory насочва вниманието ни именно към дистанцията между абсолютната реалност и методите ни за комуникация на тази реалност. Авторът интерпретира темата открито и чрез изненадващо разнообразие от изразни средства, с внимателно съждение за мястото и смисъла на всеки елемент в художествения синтаксис на проекта. Той изразява позицията си с ясното съзнание, че периметърът на третираните въпроси е ничия територия и предразполага за обмяна на идеи и възприятия.
Платната на Чиновски чертаят географията на събития, усещания и обекти, пречупени през субективния поглед, но при все това изчистени от всякаква конкретика. Чрез тази образна схематичност художникът картографира постоянната обмяна на информация, словестния поток, който ни облива при нейното предаване, и едновременно с това отказва да следва рестрикциите му. Проектът извиква в нас въпроса дали реалността е наистина познаваема и доколко тя е ограничена от собственото ни минало и личните ни възприятия.
Изложбата е в Little Bird Place от 12 октомври до 1 ноември, а откриването започва в 17:30.