Това е изложба за артефакти от ХХ век, в която целенасочено липсват комунистически монументи и човешки фигури за сметка на места и пространства, останали непроменени от бурната строителна дейност на новото време. „11-те работи представляват моя намеса чрез колаж и рисунка върху фотография в малкото останали непокътнати пространства… Нещо като утопия, завила на грешния ъгъл…“, споделя Беловски.