Какво означава да придадеш тежест на дадена тема? До каква степен тази тежест е дефинитивна? Във физиката гравитацията е абсолютна константа, но в контекста на психологията нейният характер е по-скоро променлив и субективен. В проекта си Лазарков експериментира с материали и техники, за да визуализира основни принципи и взаимодействия между масата, обектите, подвластни на нея, и тяхната аналогия с нас самите.