Всеки от художниците представя себе си с индивидуален подход и трактовка, но жанровите им търсения са сходни, както и начинът им на изразяване посредством средствата на сатирата, провокацията и парадокса.