Жанр: скулптура

Обем е пространствена инсталация и съвместен творчески продукт на Калия Калъчева и Гергана Табакова. Според авторките проектът представлява изложба за живописта като пространство, а не живописта като част от пространството. В нея Калъчева и Табакова преосмислят концепциите на авангарда от началото на миналия век за връзката на архитектурата с геометричната абстракция.

Работата по създаването на общата инсталация продължава 11 месеца, в които двете художнички са в непрестанен диалог и макар проектът да е колаборативен, в него не са нарушени личните разбирания на двете авторки за подбора на материали и употребата им. В нея може да се видят разнопосочните подходи на двете артистки, които се пресичат в обща композиция.

Авторките споделят, че при подготовката на проекта и процеса на търсене на формите, с които да работят, те разглеждат множество архитектурни примери, сред които селището Шибам в Йемен, храмовия комплекс Баалбек в Ливан, храма на Мианкши в Мадруай (Индия), древния град Персеполис в Иран, както и съвременни градове като Токио и Чикаго. Двете художнички намират отговор на въпроса какво обединява всички тези пространства в колоната. Тя е не само основен архитектурен елемент, но представлява и символ, дълбоко вписан в колективната памет. Колоната е връзката между земята и небето и е свързана с организацията и ориентацията на света.

В инсталацията Обем ние се намираме сред множество от колони, изграждащи ритмична структура, в която човек може да се разходи, да преживее усещането за пространство, което едновременно е едно цяло и се състои от прекъснати вътрешни фрагменти.

Програма

11 април 2023 - 07 май 2023 - Топлоцентрала