За филтър кураторът използва критерии като професионално майсторство и естетика, а готовата му селекция се нарежда в широк формат първо на Моста на влюбените, а после и в две училища като част от фестивала Фотофабрика.